โพลิโพรพิลีน (Polypropylene: PP)

โพลิโพรพิลีน  (Polypropylene: PP)

เป็นพลาสติกที่ไอน้ำซึมผ่านได้เล็กน้อย แข็งกว่าโพลิเอทิลีนทนต่อสารไขมันและความร้อนสูง เข้าไมโครเวฟได้ ใช้ทำแผ่นพลาสติก ถุงพลาสติก บรรจุอาหารที่ทนร้อน หลอดดูดพลาสติก เป็นต้น

ThaiPlasticPack   Quality Plastic Packaging by ThaiPlasticPack - Copyright © 2024 - All Rights Reserved โรงงานผลิต กล่องพลาสติก กล่องพลาสติกใส บรรจุภัณฑ์พลาสติก