คำถามที่พบบ่อย || FAQ

faq

ถาม: สินค้ามีอะไรบ้าง

ตอบ: บริษัทฯ เป็นโรงงานที่ผลิต กล่องพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก ใส่สินค้า ไม่กว่าจะเป็น กล่องพลาสติก ใส่อาหาร กล่องพลาสติกไดคัท (Die cut) กล่องพลาสติกทรงกระบอก (Tube Packaging) กล่องพลาสติกบลิสเตอร์ (Blister Pack) กล่องพลาสติกแวคคั่ม (Vacuum) กล่องพลาสติก แบบสไลด์ (Slide Pack) ถาดพลาสติก (Plastic Tray) กล่องแคลมเชลล์ (Clamshell box) และอื่นๆ ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ถาม: สินค้ามีจำหน่ายเป็นการทั่วไปที่ลูกค้าสามารถซื้อไปได้เลยหรือไม่

ตอบ: บริษัท ไทยพลาสติกแพค อินดัสทรี จำกัด มีสินค้า 2 กลุ่ม ได้แก่สินค้าที่มีจำหน่ายเป็นการทั่วไป เช่น กล่องใส่ขนม กล่องใส่อาหาร กล่องใส่สินค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตามสินค้าบางชนิดเป็นสินค้าที่เป็นขนาดหรือลายพิมพ์เฉพาะสำหรับลูกค้าที่สั่งผลิตตามคำสั่งซื้อซึ่งมิได้มีจำหน่ายเป็นการทั่วไป ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ถาม: ไทยพลาสติกแพค อินดัสทรี มีการส่งสินค้าไปต่างประเทศหรือไม่

ตอบ: ทางบริษัทสามารถจัดส่งสินค้า กล่องพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก ไปต่างประเทศด้วย ทั้งนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งทางลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะส่งทาง เรือ หรือทางเครื่องบิน และการจัดส่งแบบด่วนพิเศษโดยบริษัทขนส่งเป็นบริษัทชั้นนำต่างๆ เช่น DHL, Fedex, TNT เป็นต้น

ถาม: สินค้าแต่ละชนิดมีราคาเท่าไหร่

ตอบ: ราคาของสินค้าแต่ละชนิดนั้น ขึ้นอยู่กับแบบของ กล่องพลาสติก แบบของภาพที่จะพิมพ์ และจำนวนการผลิต ทั้งนี้ ท่านลูกค้าสามารถสอบถามได้จากพนักงานขายของเรา หรือติดต่อทางอีเมลได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อย่างไรก็ตาม ราคาที่แจ้งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ถาม: สามารถพิมพ์ลาย หรือ โลโก้ลงบน กล่องพลาสติก หรือ บรรจุภัณฑ์พลาสติก ได้หรือไม่

ตอบ: ลูกค้าสามารถพิมพ์ลาย โลโก้สินค้า หรือแม้กระทั่งรูปภาพลงบน กล่องพลาสติก หรือ บรรจุภัณฑ์พลาสติก ของท่านได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของกล่อง

ถาม: ระยะเวลาในการผลิตขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง

ตอบ: ระยะเวลาการผลิต กล่องพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยและใช้เวลาไม่เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ, จำนวนการผลิต, ขั้นตอนในการผลิต ซึ่งตามปกติแล้วถ้าสินค้าจำนวนไม่มาก จะใช้เวลาประมาณ 10-20 วัน นับตั้งแต่วันสรุปแบบและได้รับคำสั่งซื้อ ถ้าสินค้าจำนวนมาก ก็จะใช้เวลามากขึ้นเช่นกัน

ถาม: ขั้นตอนการสั่งซื้อเป็นอย่างไรบ้าง

ตอบ:

1. ลูกค้าระบุรหัสและชื่อสินค้าให้ทางบริษัทฯ ทราบพร้อมจำนวนและแบบพิมพ์ เพื่อให้ทางบริษัทฯ ประเมินราคา
2. บริษัทและลูกค้าตกลงราคา, รายละเอียดการชำระเงิน, ระยะเวลาการผลิต
3. บริษัททำภาพ graphic ให้ลูกค้าดูเพื่อประกอบการตัดสินใจ
4. บริษัทฯ ทำตัวอย่างจริงพร้อมลายพิมพ์ (ถ้ามี) หรือ ดิจิตอลปรู๊ฟ เพื่อให้ลูกค้าอนุมัติ
5. ลูกค้าส่งใบสั่งซื้อให้ทางบริษัทฯ พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ หลักฐานการจ่ายมัดจำ (ถ้ามี), ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20), ใบเปิดหน้าบัญชี, แผนที่
6. บริษัทฯ ผลิตสินค้าตามกำหนดระยะเวลาการผลิตและส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า
7. ลูกค้าชำระค่าสินค้าตามที่ได้ตกลงไว้

ถาม: ทางบริษัทสามารถผลิตตัวอย่างสินค้าให้ดูก่อนได้หรือไม่

ตอบ: ทางบริษัทสามารถผลิตให้ลูกค้าได้ แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการทำโมลในการขึ้นแบบ และค่าใช้จ่ายในการทำเพลทพิมพ์สีออฟเซต หากลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อกับทางบริษัท บริษัทจะหักส่วนลดคืนให้ลูกค้าจากยอดสั่งซื้อสินค้าตามจำนวนที่บริษัทได้เก็บจากลูกค้าเป็นค่าตัวอย่าง

ถาม: มีขั้นตอนการชำระเงินอย่างไรบ้าง

ตอบ: รูปแบบการชำระเงินของลูกค้าขึ้นอยู่กับการประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะมีตั้งแต่การเก็บเงินค่ามัดจำ 50% และชำระเงินสดส่วนที่เหลือเมื่อส่งสินค้า (ลูกค้าใหม่), ชำระเป็นเงินสดเมื่อของส่ง, ชำระเงินครบถ้วนก่อนส่งมอบสินค้า (สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด), การให้เครดิตลูกค้า (สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาฐานะทางการเงิน) และ การชำระด้วยบัตรเครดิต

ถาม: เมื่อชำระค่าสินค้าแก่บริษัท ลูกค้ามีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% หรือไม่

ตอบ: ลูกค้าไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เนื่องจากการซื้อสินค้าจากบริษัทถือเป็นสัญญาซื้อขาย มิใช่สัญญาจ้างทำของ ตามคำสั่งของกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

ถาม: บริษัท ไทยพลาสติกแพค อินดัสทรี จำกัด อยู่ที่ไหน

ตอบ: ลูกค้าสามารถดูที่อยู่ของบริษัทได้ที่ ติดต่อ contact us

ถาม: ทางบริษัทมีตำแหน่งพิกัด GPS หรือไม่

ตอบ: GPS Coordinate : N13.631023, E100.520222

ถาม: บริษัทมีพลาสติกแบบใดบ้าง

ตอบ: บริษัท ไทยพลาสติกแพค อินดัสทรี จำกัด มีพลาสติกไว้ให้ลูกค้าเลือกสรรมากมาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ว่าต้องการพลาสติกแบบใด จุดประสงค์ใด

ถาม: ทางบริษัทมีสินค้าในสต็อกหรือไม่

ตอบ: เราเป็นโรงงานผู้ผลิตกล่องพลาสติกโดยตรง เราไม่มีสินค้าในสต็อก ลูกค้าสามารถสั่งผลิตได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

ถาม: สินค้าที่สั่งทำต้องมีการขึ้นโมลหรือไม่

ตอบ: สินค้าขึ้นรูป ต้องมีการขึ้นโมล เพื่อใช้ในการขึ้นรูปพลาสติก ราคาโมลขึ้นอยู่กับขนาดของกล่องพลาสติกที่ลูกค้าต้องการสั่งผลิต หากสั่งสินค้าจำนวนมาก ทางบริษัทจะไม่คิดค่าทำโมล แล้วลูกค้ายังสามารถใช้โมลในการผลิตครั้งต่อไปอีกด้วย

ถาม: พลาสติกแต่ละชนิดมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

ตอบ: พลาสติก PS พื้นผิวแข็งเรียบมัน ทนต่อการแตก หรือเกิดรอยรั่ว

         พลาสติก PP ทนต่อความร้อน น้ำมัน และ กันความชื้นได้ดีเยี่ยม เข้าไมโครเวฟได้

         พลาสติก PVC เนื้อใส เหนียว ทนทาน และ กันความชื้อได้ดี

ถาม: ทางบริษัทมีสินค้าผลิตเหลือไว้จำหน่ายให้ลูกค้าหรือไม่

ตอบ: ทางเรามีสินค้าเหลือจากการผลิตครับ ซึ่งทางลูกค้าสามารถโทรเช็คกับทางบริษัทเราได้ครับว่ามีแบบตามที่ต้องการหรือไม่

ThaiPlasticPack   Quality Plastic Packaging by ThaiPlasticPack - Copyright © 2024 - All Rights Reserved โรงงานผลิต กล่องพลาสติก กล่องพลาสติกใส บรรจุภัณฑ์พลาสติก