กล่องพลาสติกใส PET ลิ้นกาว HOTMELT

hot-icon กล่องพลาสติกใส PET ลิ้นกาว HOTMELT 

พร้อมแล้ว กับลิ้นกาวระบบ HOTMELT ติดกาวด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้สามารถใช้ได้กับพลาสติกหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น PET PVC PP สามารถติดกาวกล่องพลาสติกใสได้ทั้ง ด้านนอก ด้านใน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารพิษสามารถส่งออกไปขายได้ทั้ง ยุโรป อเมริกา

 

ปัญหาที่พบกัน

กล่องพลาสติกใสที่ผลิต และใช้ภายในประเทศไทยจะเป็นพลาสติก PVC เกือบทั้งหมด เนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้ในการติดกาวกล่องพลาสติก PET นั้นมีราคาสูงมาก ทำให้ประสบปัญหาในการส่งออกไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฯลฯ ที่มีกฎหมายห้ามใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก PVC ที่มีส่วนประกอบของสารพิษมาบรรจุสินค้า ผู้ผลิตสินค้าส่งออกจึงต้องใช้กล่องพลาสติกใส PET ในการบรรจุสินค้าแทน โรงงานผลิตกล่องพลาสติกใสส่วนใหญ่ไม่สามารถเชื่อมติดลิ้นกาวกล่องพลาสติกใส PET ได้ จึงต้องใช้ลิ้นเสียบ(Notch Lock) แทน เกิดความยุ่งยากในการพับขึ้นรูปกล่อง สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการขึ้นรูปกล่อง ทางผู้บริหารได้คำนึงถึงความจำเป็น และ ประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ เราจึงได้นำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศมาใช้สำหรับติดลิ้นกาวกล่องพลาสติกใส PET โดยใช้กาวร้อน (Hotmelt) ซึ่งสามารถติดได้แน่น และสวยงาม สะดวก รวดเร็ว

 

 

plasticbox_PET

 

clear_plastic_box

 

 

จำนวนขั้นต่ำ

-กล่องใส ไม่มีพิมพ์ ทางบริษัท รับผลิตตั้งแต่ 1,000 ชิ้นขึ้นไป

-กล่องใสมีพิมพ์ระบบ ออฟเซท เรารับผลิตตั้งแต่ 5,000 ชิ้นขึ้นไป แต่ถ้ากล่องขนาดใหญ่ สามารถรับได้ที่จำนวนน้อยกว่านี้ค่ะ

ThaiPlasticPack   Quality Plastic Packaging by ThaiPlasticPack - Copyright © 2024 - All Rights Reserved โรงงานผลิต กล่องพลาสติก กล่องพลาสติกใส บรรจุภัณฑ์พลาสติก