โพลิเอทิลีน เทอร์ฟะธาเลต (Terylene: polyethylene terephthalate)

โพลิเอทิลีน เทอร์ฟะธาเลต (Terylene: polyethylene terephthalate)

เหนียวมากโปร่งใส ราคาแพง ใช้ทำแผ่นฟิล์มบาง ๆ บรรจุอาหาร

ThaiPlasticPack   Quality Plastic Packaging by ThaiPlasticPack - Copyright © 2024 - All Rights Reserved โรงงานผลิต กล่องพลาสติก กล่องพลาสติกใส บรรจุภัณฑ์พลาสติก